Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Spletna stran: http://www.fe.uni-lj.si   |   Kontaktna oseba: dr. Janez Bešter


Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani je mednarodno priznana raziskovalna in izobraževalna inštitucija s širšega področja elektrotehnike. Znanja, pridobljena v okviru znanstvenega in razvojno-raziskovalnega dela, redno prenaša na dodiplomske in podiplomske študente ter v podjetja. Katedre pokrivajo področja energetike, elektronike, merilno-procesnih sistemov, mikroelektronskih tehnologij, mehatronike, avtomatike in kibernetike ter telekomunikacij.

Prikaz po področjih dela


Razvrsti

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×