test na test

Preberite več  

Ste pripravljeni na naslednji okvirni program Horizon 2020?

Preberite več  

test na test

Preberite več  

Ste pripravljeni na naslednji okvirni program Horizon 2020?

Preberite več  

Aktualno

Področja delovanja

Tehnološka mreža svojo dejavnost razvija na širokem področju IKT panoge. Skladno in koordinirano s svojimi člani pa se še posebej usmerja na nekaj ključnih segmentov in sicer: Telekomunikacije, širokopasovni dostop in druga komunikacijska oprema, ponudniki komunikacijskih storitev, Internet stvari in internet prihodnosti, BlockChain, umetna intelegenca, obogatena in navidezna resničnost, vgrajeni sistemi za krmiljenje in nadzor sistemov, ter računalništvo v oblaku.

Omenjene tehnologije so in bodo osnova za reševanje ključnih izzivov družbe in trga, predvsem pa na področjih avtomobilske industrije, pametnih mest in zgradb, smart grid, proizvodnje in učinkovite uporabe obnovljivih virov energije ter na drugih področjih t.i. pametnih (»smart«) rešitev.

Področja delovanja

Projekti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • PP2Innovate 2016 - 2019
 • BeWiser 2013 - 2016
 • OpComm Od 2011 dalje
 • RC IKT Od 2011 dalje
 • 1,6 M €
 • 3,6 M €
 • 8,5 M €
 • 44.7M €

Člani TM ICT

 • Skupaj razpolagajo s 1.600.000.000 € sredstev
 • Ustvarijo 970.000.000 € prihodkov
 • Imajo 7.600 zaposlenih