Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko logo

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani je mednarodno priznana raziskovalna in izobraževalna inštitucija s širšega področja elektrotehnike. Znanja, pridobljena v okviru znanstvenega in razvojno-raziskovalnega dela, redno prenaša na dodiplomske in podiplomske študente ter v podjetja. Katedre pokrivajo področja energetike, elektronike, merilno-procesnih sistemov, mikroelektronskih tehnologij, mehatronike, avtomatike in kibernetike ter telekomunikacij.

Obiščite spletno stran podjetja