FAQ - Pogosto zastavljena vprašanja o Zavodu Tehnološka mreža ICT

Kaj je to Tehnološka mreža?

Tehnološka mreža predstavlja obliko povezovanja posameznih podjetij, raziskovalnih inštitucij in vladnih agencij. Je eden izmed elementov srednjeročnega programa razvoja in raziskav v Sloveniji. Potreba po povezovanju je posledica velike razdrobljenosti raziskovalne sfere in organizacijske togosti v Sloveniji ter potreba po vse večji specializaciji in koncentraciji raziskovalnih skupin, inštitucij ter podjetij.

Ali obstajajo še kakšne druge oblike povezovanja med podjetji?

Da. Obstajajo tako grozdi, interesna združenja, združenja grozdov in konzorcij tehnoloških mrež. Obstaja tudi več mednarodnih oblik povezovanj, v katere je Tehnološka mreža vključena.

V katere povezave je vključena Tehnološka mreža?

Tehnološka mreža je vključena v številne povezave kot so SRIP PMiS, Horizontalna mreža IKT, ECCP, FabLab in druge. Več o povezavah najdete v zavihku Ekosistem.

Zakaj je ustanovljen TMS?

Posamezne tehnološke mreže ustvarjajo znanje in skrbijo za razvoj na enem gospodarskem področju. TMS pa daje prečni prerez čez različna področja posameznih tehnoloških mrež. Tako je Slovenija pridobila potencial za realizacijo prebojnih projektov in visoke dodane vrednosti produktov.

Kdaj je bila ustanovljena TM ICT in kdaj Konzorcij TM ICT?

TM ICT je bila ustanovljena aprila 2003, Formalno obliko zavoda je prevzela leta 2010.

Kako postanem član TM ICT?

Novi člani morajo za sprejem v konzorcij zadostiti naslednje pogoje:

Poslati morajo pisno prošnjo za vključitev, ki vsebuje Izjavo o sprejemanju pogojev delovanja zavoda.

Svet zavoda nato na prvi seji odloča o sprejemu novega člana.

Kakšna je organizacijska struktura TM ICT?

Konzorcij je sestavljen iz skupščine, Sveta zavoda, Projektnega sveta in direktorja.

Imate še kakšno vprašanje?

Kontaktirajte nas