Ujemite priložnosti št. 2 11.07.20141. Iskanje partnerjev (Ideal-IST)

 

1a. Univerza v Malagi v Španiji išče koordinatorja in partnerje za sodelovanje na projektu v okviru programa H2020 ICT 2015, ki se navezuje na področje Big Data. Več najdete na spodnji povezavi, kjer v primeru interesa tudi odgovorite.

 

Date of Publication: 08/07/2014

Call Identifier: H2020-ICT-2015

Proposal Name: Smart Data Framework (SDF): A Framework for Sematic Big Data Analytics

Challenge:

Objective: ICT 16 - 2015: Big data - research

Funding Scheme: Research & Innovation Actions

Evaluation Scheme: One stage

Closure Date: 14/04/2015

 

Retrieve the Partner Search at: http://www.ideal-ist.eu/ps-es-92587

 

 

2. Obvestila

 

2.a V Firencah v Italiji bo 9. do 10. oktobra potekala konferenca ICT Proposers' Day 2014, ki jo organizira Evropska komisija skupaj z italijanskim predsedstvom. Dogodek bo namenjen predstavitvi razpisov Obzorje 2020 z oznako 2015. Predstavili bodo prav vse IKT teme, ne glede na to, v katerem od treh stebrov Obzorja 2020 se nahajajo. Na konferenci se bo možno srečati s predstavniki Evropske komisije in se prijaviti na bilateralna srečanja s potencialnimi partnerji v bodočem projektnem konzorciju.

Spletna stran celotnega dogodka, kjer je možna tudi registracija, je na spodnji povezavi:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-2014.

 

 

2.b Indijski svet za promocijo izvoza elektronike in računalniške programske opreme – ESC prireja letno srečanje indijske IT industrije v okviru INDIASOFT 2015, ki bo 12. in 13. februarja 2015 v New Delhiju.

Organizator med drugimi vabi tudi slovenska podjetja, ki so pristni uvozniki programske opreme in tista, ki iščejo skupna partnerstva, povezave in možnosti zunanjega izvajanja informatike, da se dogodka udeležijo. Organizator dogodka bo največ desetim izbranim podjetjem iz Slovenije pokril stroške letalske vozovnice v ekonomskem razredu.

Zainteresirana podjetja so vljudno vabljena, da izpolnijo prijavni obrazec in ga najkasneje do 29. julija 2014 pošljejo ga. Nataši Turk, na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Podrobnosti o dogodku, prijavni obrazec in kratko predstavitev indijske IT industrije najdete na povezavi:

http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/65193?pt=2614

 

 

2.c Poziv za neodvisne strokovnjake/ocenjevalce

Izvajanje evropskega programa Obzorje 2020 je že v polnem teku. Evropska komisija bo ves čas trajanja programa, torej do leta 2020 zbirala prijave za sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (ocenjevalcev), ki bi v okviru programa Obzorje 2020 želeli ocenjevati predloge za financiranje EU ter izvajati druge dejavnosti, kot so spremljanje, ocenjevanje programov in razvoj politik.

Poleg raziskovalcev in akademikov so še posebej vabljeni strokovnjaki iz industrije.

Zainteresirani kandidati so vabljeni, da se prijavijo preko spletne strani evropske komisije.

Neodvisni strokovnjaki, ki so se registrirali že v okviru 7. OP se morajo ponovno prijaviti za program Obzorje 2020.

 

Več informacij

Registracija preko »Participant Portal«

 

 

2.d Dogodek Living bits and things 2015 v sodelovanju z 28. Blejsko ekonferenco bo tudi prihodnje leto v hotelu Golf na Bledu, in sicer med 7. in 10 junijem. O vseh podrobnostih boste sproti obveščeni oziroma ste vabljeni, da spremljate Living Bits and Things spletno stran.

 

 

3. EU in domači razpisi

 

3.a Še vedno je odprt Javni razpis za garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1B 2014), ki ga je v UL RS št. 38/2014 dne 30.5.2014 objavil Slovenski podjetniški sklad.

 

Razpis P1 B je namenjen podjetjem:

• ki postopoma rastejo,

• ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,

• ustvarjajo nova delovna mesta,

• nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.

 

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij:

• investicijske garancije

• garancije za mlada podjetja

• mikro garancije za obratna sredstva.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

V to kategorijo spadajo podjetja (MSP), ki imajo vsaj 1 in manj kot 250 zaposlenih, letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 28.000.000 EUR oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Garancijskega sklada GS PIFI MG. Od tega je predvideno:

- 21.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),

- 7.000.000 EUR pa je namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

 

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 5.600.000 EUR oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Holdinškega sklada PIFI MG. Od tega je:

- 4.200.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),

- 1.400.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

 

Upravičeni stroški:

• materialne investicije,

• nematerialne investicije,

• obratna sredstva.

 

Obrestna mera za kredit pri banki:

EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %

 

Roki za predložitev vlog so še: 15.07., 15.09., 15.10., 17.11. in 15.12.2014

 

Več informacij o razpisu najdete na: http://www.podjetniskisklad.si/81/2014/p1-b-2014---garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere.html

 

 

3.b Še vedno je odprt Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1B TIP 2014), ki ga je v UL RS št. 38/2014 dne 30.5.2014 objavil Slovenski podjetniški sklad.

 

 

Namen produkta je spodbujanje podjetij k izvedbi projektov, ki

• z novimi investicijami, ki zagotavljajo izredno hitro rast podjetja,

• ki ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,

• ki oblikujejo nova delovna mesta,

• ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme,

• ki krepijo razvojno tehnološke in inovacijske rešitve,

• ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja.

 

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

 

Vrste garancij

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij:

• investicijske garancije za tehnološko inovativne investicije,

• mikro garancije za obratna sredstva za tehnološko inovativne projekte,

• razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja.

 

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

V to kategorijo spadajo podjetja (MSP), ki imajo vsaj 1 in manj kot 250 zaposlenih, letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR.

 

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 21 mio EUR. Od tega je predvideno:

- 15.680.000 EUR izdajanju garancij za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),

- 5.320.000 EUR pa je namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

 

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 6.300.000 EUR. Od tega je predvideno :

- 4.620.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),

- 1.680.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

 

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij:

• investicijske garancije za tehnološko inovativne investicije,

• mikro garancije za obratna sredstva za tehnološko inovativne projekte,

• razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja.

 

Upravičeni stroški so:

- materialne investicije (nakup nove tehnološke opreme, zemljišč, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objektov),

- nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja…),

- obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oz. denar za financiranje promocije, plač, davčnih obveznosti…).

 

Obrestna mera za kredit pri banki:

EURIBOR 6 mesečni + 0 %

 

Roki za predložitev vlog so še: 21.7. in 5.9.2014.

 

Več informacij o razpisu najdete na:

http://www.podjetniskisklad.si/82/2014/p1-b-tip-2014---garancije-sklada-za-bancne-kredite-za-tehnolosko-inovativne-projekte.html

 

 

 

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×