Slovenski grozdi v evropski konkurenci 27.10.2014

 

Četrtek, 23.10.2014

 

V Evropi je približno 300 grozdov. Primerjavo oziroma »benchmarking« petih slovenskih grozdov se bo začel s skupinskim intervjujem že v oktobru. »Benchmarking« bo po metodologiji ECEI (European Cluster Excellence Initiative) izvedel pooblaščeni ekspert ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) in bo potekal v okviru aktivnosti projekta Poly4EmI.

Projekt Poly4EmI je namenjen izmenjavi mnenj in razpravi s predstavniki grozdov izbranih regij ter je eden izmed šestih izbranih projektov s strani Evropske komisije. Poly4EmI (Polimers for Emerging Industries) je projekt v okviru razpisa CIP, ki ga je objavil Generalni direktorat Evropske komisije za podjetništvo in industrijo in je bil izbran v skupini šestih še drugih projektov v naboru več kot 100 drugih prijav. Združuje partnerje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (koordinator), Center odličnosti polimerni materiali in tehnologije (CO PoliMaT), Avtomobilski grozd Slovenije (ACS), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Polymer Competence Center Leoben GmBH (PCCL).

 

Za slovenske grozde je projekt pomemben ne samo zato, ker v njem sodelujejo slovenski partnerji, ampak predvsem, ker je edini od izbranih šestih projekotv, ki je koncipiran kot horizontalni in ne kot izključno sektorski. To pomeni, da se vanj lahko vključijo grozdi iz različnih panog. Projekt sestavlja sedem delovnih sklopov. V njihovem okviru se bo izvedla primerjava (»benchmarking«) petih slovenskih grozdov z različnih področij, ki jih bodo primerjali z drugimi evropskimi grozdi. Ta »benchmarking« slovenskih grozdov bo tudi osnova, da ti grozdi pridobijo t.i. bronasto značko (»bronze label«).

 

Med petimi slovenskimi grozdi, ki bodo sodelovali pri »benchmarkingu je tudi Tehnološka mreža ICT. Preostali štirje grozdi pa so še ACS – slovenski avtomobilski grozd, Grozd lesne industrije, center odličnosti BIK ter center odličnosti Polimat.

 

Prva aktivnost bo izvedba »benchmarkinga« izbranih grozdov s sorodnimi grozdi v EU, na podlagi katerega bodo udeleženi slovenski grozdi dobili pregled nad prednostmi, slabostmi in predvsem priložnostmi za nadaljnji razvoj v smeri odličnosti. Posledica prvega koraka, ki je predviden že v oktobru, je pridobitev bronaste značke, ki ji lahko kasneje sledita pridobitvi še srebrne in zlate značke (Golden Cluster Excellence Label). Za vodje slovenskih grozdov bo pomembno tudi identificirati novih storitev, ki bi jih morali razviti za pospešitev razvoja novih verig vrednosti temelječih na t.i. »emerging industries«.

 

 

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×