Tehnološka mreža ICT sodeluje v projektu Poly4EmI 27.10.2014

 

Torek, 21.10.2014

Projekt Poly4EmI je eden izmed šestih izbranih projektov s strani Evropske komisije (GD za podjetništvo in industrijo – DG ENTR) v okviru razpisa »Clusters and Entrepreneurship in Support of Emerging Industries« Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot koordinator in prijavitelj v projektu sodeluje s še štirimi partnerji:

  • Avtomobilski grozd Slovenije (ACS),
  • Center odličnosti Polimat,
  • Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in
  • avstrijski partner PCCL (Polymer Competence Center Leoben).

Prva aktivnost bo izvedba primerjave oziroma »benchmarkinga« izbranih grozdov s sorodnimi grozdi v EU, na podlagi katerih bodo dobili pregled nad lastnimi prednostmi, slabostmi in predvsem priložnostmi za nadaljnji razvoj v smeri odličnosti. Ta bi se na koncu morala odraziti v Bronze ali Golden Cluster Excellence Label (posebni znački) ter v identifikaciji novih storitev, ki bi jih grozdi morali razviti za pospešitev razvoja novih verig vrednosti temelječih na t.i. »emerging industries«.

 

Med izbranimi grozdi, ki bodo deležni primerjave (»benchmarkinga«) je tudi pet slovenskih grozdov, med njimi tudi Tehnološka mreža ICT. »Benchmarking« se bo začel s skupinskim intervjujem, ki ga bo po metodologiji ECEI (European Cluster Excellence Initiative) izvedel pooblaščeni ekspert ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis).

 

Na podlagi intervjujev bo za vsak grozd posebej izdelano poročilo s priporočili, ki jih bodo z namenom izmenjave izkušenj in mnenji kako naprej, izvedli v naslednji fazi. Vsak grozd bo imel priložnost pridobiti t.i. mentorski Excellent cluster v Evropi z dolgoletnimi izkušnjami, ki mu bo pomagal pri razvoju novih storitev grozda. Te bodo testirane v okviru drugega sklopa aktivnosti projekta Poly4EmI, vse seveda z namenom, da se vključijo v mehanizme in ukrepe za podporo razvoju novih industrij (verig vrednosti) v nacionalnih politikah.

 

Poseben rezultat Poly4EmI bo tudi priprava izhodišč za strategijo in politiko slovenskih grozdov.

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×