Nad stroške uniform z uporabo interneta stvari (IoT) - primer v zdravstvu 06.11.2014

Ljubljana, 6.5.2014

V ljubljanskem kliničnem centru (UKC) za nabavo, vzdrževanje (pranje, likanje in šivanje) delovnih oblek vsako leto porabijo 0,7 milijona evrov. Nad stroške so šli s projektom optimizacije upravljanja s pomočjo čipov RFID (radiofrekvenčna identifikacija). Službene obleke zdravnikov in drugega osebja v ljubljanskem kliničnem centru so opremili s čipi RFID.

Pri projektu sodelujejo z ITpodjetjem Špica International, ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Projekt, ki je stal 150 tisoč evrov, jim omogoča, da sledijo vsakemu kosu delovne obleke, to pa olajša delo zaposlenim v razdeljevalnicah delovnih oblek. Avtomatizirali bodo tudi prevzem čistega perila pri zunanjem izvajalcu.

Glavni cilji projekta boljšega upravljanja uniform so : Sledljivost posameznih kosov oblačil, nadzor nad stanjem delovnih oblek po posameznih razdeljevalnicah in v obtoku, nadzor nad prejetimi in izdanimi delovnimi oblekami v pralnici Periteks, poenostavitev prevzema in izdaje delovnih oblek v razdeljevalnicah oblek.

Pričakovani mehki prihranki pa so : Odločanje o nabavi na podlagi dejanskega stanja in dejanskih potreb, sledenje vseh delovnih oblek v obtoku in lažje izločanje po poteku uporabne dobe, pregled stanja delovnih oblek v vsakem trenutku, sprotno ugotavljanje manka delovnih oblek, avtomatizirana poslovna analitika, manj higienskih težav, ki jih imajo zdaj zaradi ročnega štetja in sortiranja nečistih oblek.

Za zdaj z RFID-sistemom sledenja oblek obvladujejo štiri razdeljevalnice, v dveh pa poteka uvajanje. Postopoma naj bi priključili še vse preostale razdeljevalnice. Vseh skupaj je 17. »Prihranki se bodo v celoti pokazali, ko bo v sistem vključenih vseh 17 razdeljevalnic delovnih oblek. Študije v drugih zdravstvenih ustanovah, ki so uvedle sledenje z RFID, kažejo, da so stroški letne nabave oblek nižji od pet do 25 odstotkov,« pravijo v UKC, kjer pri tem projektu pričakujejo podobne učinke.

Andrej Planina, Špica International: »S sistemi za avtomatično sledenje predmetov z RFID lahko podjetja občutno znižajo vse stroške, povezane s sledenjem, in si zagotovijo popoln vpogled v trenutno stanje v svojih procesih. RFID se intenzivno uveljavlja tudi v logističnih procesih, predvsem pri sledenju dražjih izdelkov. Dober primer so denimo trgovine Zara, ki so sistem uvedle že v 700 trgovinah, do leta 2016 pa ga bodo imeli v dva tisoč trgovinah. Sledenje s čipi RFID se širi tudi pri vračljivi embalaži in pri transportnih napravah - pričakuje se večji razmah v oskrbni verigi.

Povzeto po članku v Financah »V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana nad stroške uniform z internetom stvari«.

 

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×