Slovenija poenotila in potrdila vsebino Operativnega programa 14.11.2014

 

13.11.2014, Ljubljana

Sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija sta dala soglasje na vsebino enotnega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Gre za izvedbeni dokument, ki bo v naslednjem sedemletnem obdobju podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.

Vlada bo operativni program obravnavala prihodnji teden, po njegovi potrditvi pa bo Slovenija dokument posredovala v končno potrditev v Bruselj, ki jo pričakujemo konec letošnjega leta. V tem primeru bodo lahko resorna ministrstva že v prvem polletju leta 2015 objavila prve javne razpise.

Več na: http://www.svrk.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5885/

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×