Zavod TM ICT pridobil bronasti znak za odličnost na področju grozdov 02.12.2014

Kot je bilo napovedano pred časom, je bil Zavod TM ICT povabljen k projektu Poly4emI s ciljem krepitve kakovosti vodenja in upravljanja grozda. V zadnjih mesecih je bil izveden sklop prvih aktivnosti. Šlo je predvsem za primerjave oziroma »benchmarking« izbranih grozdov s sorodnimi grozdi v EU, na podlagi katerih je Zavod TM ICT pridobili pregled nad lastnimi prednostmi, slabostmi in predvsem priložnostmi za nadaljnji razvoj v smeri odličnosti. Z zaključkom prve faze, ki bo potekala 4.12.2014 v Ljubljani, kot razgovor s podjetjem VDE/VDI, ki izvaja preverjanje in ocenjevanje odličnosti grozdov, je Zavod TM ICT poleg obširnega poročila (ocena grozda) prejel tudi bronasto znamko (Bronze Label), ki je prva od treh znamk, ki izkazujejo stopnjo odličnosti določenega grozda. Ocenjevalci so tudi že nakazali, katere so prednosti in slabosti grozda v tem trenutku ter s tem nastavili osnovna izhodišča za naslednje korake za pospešitev razvoja novih storitev grozda ter oblikovanja verig vrednosti temelječih na t.i. »emerging industries«.


V naslednji fazi, ki se pričenja že v začetku naslednjega leta, bo Zavod TM ICT imel priložnost pridobiti t.i. mentorski odlični grozd (excellent cluster), ki deluje v Evropi z dolgoletnimi izkušnjami, in mu bo pomagal pri razvoju novih storitev grozda. Te bodo testirane v okviru drugega sklopa aktivnosti projekta Poly4EmI, vse seveda z namenom, da se vključijo v mehanizme in ukrepe za podporo razvoju novih industrij (verig vrednosti) v nacionalnih politikah.


Poseben rezultat projekta Poly4EmI bo tudi priprava izhodišč za strategijo in politiko slovenskih grozdov. Grozdi so namreč tudi eno od ključnih orodij in mehanizmov, ki jih Evropa prepoznava in upošteva kot oblike primerne za izvajanje strategij pametne specializacije v posameznih regijah.

 

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×