Oblikovanje Strategije Digitalna Slovenija 2020-predlogi Tehnološke mreže ICT 10.07.2014

Na povabilo Direktorata za informacijsko družbo DID, pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je Zavod tehnološka mreža oblikoval mnenja in poslal predloge za izboljšavo na predlog strategije digitalne družbe 2020 za Slovenijo. Osnutek, ki je bil objavljen leta 2014, je na voljo na http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Informacijska_druzba/pdf/Digitalna_Slovenija_2020_29_8_14_Strategija_informacijska_druzba1.pdf.


Predloge članov Tehnološke mreže ICT je v enoten pogled in predloge oblikoval Zavod. Ob tem se je naslonil tudi na dosedanje rezultate, znanje in izkušnje pridobljene na področju IKT ter še posebej politik in strategij na področju varnosti in zasebnosti, pridobljenih v projektu BeWiser (http://be-wiser.eu), v katerem grozd oziroma mreža sodeluje s še šestimi drugimi IKT grozdi iz Francije, Nemčije, Španije, Cipra, Velike Britanije in Irske.


Zapisani predlogi in komentarji so na voljo na spleti strani MIZŠ, kjer so zbrani tudi predlogi in pobude drugih zainteresiranih, ki so se odzvali na povabilo ministrstva. Povezava: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_informacijsko_druzbo/digitalna_slovenija_2020/

 

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×