Slovenski grozdi kot podporno okolje 03.06.2016


Ljubljana, 2.6.2016

Slovenski prijateljski grozdi smo poenotili stališča glede nujnih dopolnitev ZPOP-2 in tako do 25.05.2016 na MGRT posredovali obsežne pripombe k zakonu v javni obravnavi.

Izjava za javnost (pdf)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Zakon določa aktivnosti za spodbujanje podjetništva in nosilce podpornega okolja ter organiziranost na tem področju in opredeljuje postopke za dodeljevanje sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov. Besedilo predloga zakona (ZPOP-2) Slovenski prijateljski grozdi smo poenotili stališča glede nujnih dopolnitev ZPOP-2 in tako do 25.05.2016 na MGRT posredovali obsežne pripombe k zakonu v javni obravnavi.

Izhodiščna stališča navajamo spodaj:

Predlog dopolnitve:
  • v tekst zakona je na ustrezna mesta in spremne obrazložitve potrebno vključiti grozd kot subjekt inovativnega okolja. Definicija grozda je opredeljena kasneje v besedilu.
  • V sklopu te spremembe je potrebno dopolniti tudi Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja, kjer se podrobneje določi pogoje za grozd kot subjekt podporno inovativnega okolja
  • zakon bi moral določiti, da se delovanje grozdov uredi z Nacionalnim strateškim dokumentom (pravna podlaga)
  • Javna agencija (SPIRIT) naj se okrepi tudi za podporo tehnološkemu razvoju, inovativnosti, podpori grozdom, čez sektorskemu sodelovanju, podpori uresničevanja programov in strategij pametnih specializacij, evropskemu razvojnemu sodelovanju in internacionalizaciji.

Definicija: grozd / en. »cluster« »Grozd je mreža podjetij in razvojno razvojnih inštitucij (vključno z univerzami) s tematskim fokusom, regionalno koncentracijo, je institucionalno organiziran in ima vodjo grozda. Grozd lahko vključuje druge akterje kot so npr. javne agencije.«

Cluster A cluster is considered to be a network of companies and research institutions (including universities) that has a thematic focus, is regionally concentrated, is institutionally organised and is managed by a cluster manager. The cluster may also include other actors such as public agencies.
Vir: (European Cluster Excellence Initiative, http://www.cluster-analysis.org/)

Dokument smo pripravili:
SLOVENSKI GRADBENI GROZD-GIZ, mag. Vladimir Gumilar, direktor
IKT Tehnološka mreža, Nina Sega & Tomaž Vidonja
Grozd Plasttehnika, Janez Navodnik, direktor
TECES, Tehnološki center za električne stroje, Matej Gajzer, direktor, in Klaudija Kozel
TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, dr. Aleš Hančič, direktor
Zavod Lesarski grozd, Igor Milavec, direktor

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×