PPI2Innovate - transnacionalni projekt 03.11.2016

Javna naročila inovativnih rešitev (Public Procurement of Innovative Solutions- PPI) v zadnjem času  predstavljajo pomemben način spodbujanja inovacij. S tem, ko javni sektor povprašuje po inovativnih rešitvah, ki še niso na voljo ali niso v velikem obsegu na trgu, spodbuja potencialne ponudnike k inovativnosti.

Na evropski ravni je PPI dobro podprt (Horizon 2020- Obzorje 2020), že nekaj let so na voljo različna orodja za usmerjanje in usposabljanje za podporo PPI. V večini srednjeevropskih držav in regijah PPI uporabljajo le v manjši meri, saj obstoječa orodja za spodbujanje PPI niso prilagojena nacionalnim pravnim okvirom, prav tako na tem področju primanjkuje regionalnih centrov znanja.

 

Projekt PPI2Innovate se neposredno osredotoča na javne naročnike na vseh administrativnih ravneh v Srednji Evropi z namenom, da bi vzpostavil regionalne zmogljivosti PPI, spremenil odnos do PPI, okrepil povezave med ustreznimi deležniki v regijah, vse z namenom, da bi na koncu povečali uporabo PPI v državah Srednje Evrope.

 

V okviru projekta bodo sodelujoči projektni partnerji dosegli želeno spremembo z razvojem inovativnih PPI2innovate tematskih orodij za pametno zdravje, energijo in IKT, ki bodo popolnoma prilagojeni na šest nacionalnih institucionalnih okvirov. Znotraj projekta PPI2Innovate bodo projektni partnerji vzpostavili šest regionalnih centrov za PPI ter PPI mrežo regionalnih centrov Srednje Evrope, kot tudi šest akcijskih načrtov za izvajanje osem PPI projektov v vsaki regiji. Projektni partnerji bodo izvedli štiri PPI pilotne projekte, kar bo okrepilo njihove medsebojne povezave na ravni trans regionalnega sodelovanja preko pristopa "učenje z delom"- (learning-by–doing). Uspešna izvedba pilotnih PPI projektov bo prikazala zgodbe o uspehu v štirih regijah.

 

Projektni partnerji:

LP - Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd., Madžarska

PP2 - DEX Innovation Centre, Češka

PP3 - Municipality of Lublin, Poljska

PP4 - University of Turin, Italija

PP5 - Piemonte Region, Italija

PP6 – Zavod Tehnološka Mreža ICT, Slovenija

PP7 – Ministrstvo za javno upravo, Slovenija

PP8 - Somogy County Government, Madžarska

PP9 - Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments, Hrvaška

PP10 - Rzeszow Regional Development Agency, Poljska

 

Vrednost projekta: 1, 66 M €

Povezava do spletne strani:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html#About PPI2Innovate

 

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×