Področje delovanja

Tehnološka mreža ICT svojo dejavnost razvija na širokem področju IKT panoge. Skladno in koordinirano s svojimi člani pa se še posebej usmerja na nekaj ključnih segmentov in sicer:

  • Telekomunikacije
  • širokopasovni dostop in druga komunikacijska oprema
  • ponudniki komunikacijskih storitev
  • Internet stvari in internet prihodnosti (NGI)
  • BlockChain
  • Umetna intelegenca
  • Obogatena in navidezna resničnost
  • Vgrajeni sistemi za krmiljenje in nadzor sistemov
  • Računalništvo v oblaku

Omenjene tehnologije so in bodo osnova za reševanje ključnih izzivov družbe in trga, predvsem pa na področjih avtomobilske industrije, pametnih mest in zgradb, smart grid, proizvodnje in učinkovite uporabe obnovljivih virov energije ter na drugih področjih t.i. pametnih (»smart«) rešitev.

Triple Helix

Triple helix zagotavlja ustvarjalne vezi in sodelovanje med državo, zasebnim sektorjem in univerzami. Model se osredotoča na inovativna in visoko tehnološka podjetja ter na učinkovite možnosti in načine izkoriščanja podpore, ki izhajajo iz aktivnosti državnih organov in javnih raziskovalnih ustanov, torej univerz in raziskovalnih institucij.

Image of tripple helix