PPI2Innovate

Transnacionalni projekt PPI2Innovate: PPI2Innovate - Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi (program Interreg Srednja Evropa)

PPI2Innovate

Predstavitev projekta

Povpraševanje javnega sektorja po inovativnih rešitvah, ki še niso na voljo ali niso v velikem obsegu na trgu, spodbuja potencialne ponudnike k inovativnosti. Na evropski ravni je javno naročanje inovativnih rešitev (JNI, angl. Public Procurement of Innovative Solutions — PPI) dobro podprto (npr. s strani Obzorja 2020 oz. angl. Horizon 2020), saj so že nekaj let na voljo različni pripomočki za usmerjanje in usposabljanje za podporo JNI. V večini srednjeevropskih držav in regijah so JNI v preteklosti uporabljali le v manjši meri. PPI2Innovate projekt je bil podprt s strani EU ravno z namenom, da zapolni vrzeli, ki so bile na področju JNI v preteklosti prisotne v državah Srednje Evrope in so bile povezane predvsem z neobstojem nacionalno prilagojenih pripomočkov JNI ter centrov za podporo JNI.

Transnacionalni projekt PPI2Innovate - Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi traja od 1.6.2016 do 31.8.2019 ter je podprt v okviru programa Interreg Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Na projektu sodeluje deset projektnih partnerjev ter osem pridruženih partnerjev iz šestih držav (Madžarska, Češka, Poljska, Hrvaška, Italija in Slovenija). V Sloveniji na projektu sodelujeta dva projektna partnerja, in sicer Zavod Tehnološka mreža ICT (Zavod TM ICT, PP6) ter Ministrstvo za javno upravo (MJU, PP 7). Univerza v Mariboru je strateški pridruženi partner.

Projekt PPI2Innovate se neposredno osredotoča na javne naročnike z vseh administrativnih ravni (lokalna, regionalna, nacionalna) ter na ponudnike javnih storitev v Srednji Evropi (npr. zdravstvo, energetika, mobilnost in drugo).

Projektni partnerji so v času trajanja projekta dosegli ključne specifične cilje kot so:

 • priprava nacionalno prilagojenih PPI2Innovate pripomočkov za pametno zdravje, energijo in inovacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki so brezplačno na voljo v šestih jezikih (tudi v slovenščini) na spletni strani;
 • vzpostavitev in delovanje trajnostne mreže kompetenčnih centrov PPI v Srednji Evropi (v procesu zaključevanja) ter
 • izvedba štirih JNI pilotov za testiranje in potrditev oblikovanih pripomočkov PPI2Innovate (v procesu zaključevanja).

Mesto Lublin s Poljske je zaključilo JNI pilot na področju razsvetljave v parku Janeza Pavla II v Lublinu. Okrožje Somogy z Madžarske je zaključilo JNI pilot na področju inteligentnih medicinskih pripomočkov in razvoja računalniške opreme za spremljanje in zdravljenje pacientov s kardiovaskularnimi boleznimi za potrebe Kaposi Mór izobraževalne bolnišnice okrožja Somogy. Regija Piemonte iz Italije je v procesu izvedbe JNI pilota na področju inovativne energetske rešitve za stavbe in rastlinjake z vgradnjo trajnostne kogeneracije za potrebe REA eksperimentalnega botaničnega vrta. MJU je v procesu izvajanja JNI pilota na področju IKT, ki bo omogočala semantično analizo.

V trajnostno mrežo kompetenčnih centrov PPI v Srednji Evropi, ki je v procesu vzpostavljanja bodo vključeni kompetenčni centri za javno naročanje inovativnih rešitev (KOC JNI) posameznih sodelujočih držav na projektu PPI2Innovate kot tudi novi potencialni mrežni partnerji, ki bodo delovali v skladu z pripravljenimi akcijskimi načrti KOC JNI še tri leta po zaključku projekta PPi2Innovate. Javni naročniki v Sloveniji ste zato vljudno vabljeni, da se KOC JNI v Sloveniji pridružite. Sodelovanje v KOC JNI je brezplačno. Veseli pa bi bili, da bi se KOC JNI v Sloveniji pridružili. Svojo namero za pridružitev nam posredujete na spodnji kontakt.

Nacionalno prilagojeni pripomočki PPI2Innovate v slovenskem jeziku so na voljo na sledeči spletni strani.

Projektni partnerji:

 • LP – CTRIA, Centralna neprofitna trans podonavska regionalna agencija za inovacije, Madžarska
 • PP2 – DEX IC, Center za inovacije DEX IC, Češka
 • PP3 – Lublin, Občina Lublin, Poljska
 • PP4 – UNITO, Univerza v Torinu, Italija
 • PP5 – Piemonte, Regija Piemonte, Italija
 • PP6 – Zavod TM ICT, Zavod Tehnološka Mreža ICT, Slovenija
 • PP7 – MJU, Ministrstvo za javno upravo, Slovenija
 • PP8 – Somogy, Okrožje Somogy, Madžarska
 • PP9 – HAMAG-BICRO, Hrvaška agencija za MSP, inovacije in investicije, Hrvaška
 • PP10 – RRDA, Rzeszow regionalna razvojna agencija, Poljska

Vrednost projekta: 1,66 M €

Povezava do spletne strani

Kontakt: matjaz.logar@ict-slovenia.net